Klienti které pojišťovny znají výluky?

“Nejčetněji výluky z majetkového pojištění znají klienti Kooperativa pojišťovny.”

Znalost výluk dle pojišťoven

Nejčetněji výluky z pojištění majetku znají respondenti, které nejvyšší pojistné majetkového pojištění platí Kooperativa pojišťovně (70,6 %). Naopak nejméně četně výluky znají dotázaní, kteří neví, které pojišťovně platí nejvyšší pojistné (25,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.