Kdo je spokojený s výlukami majetkového pojištění?

“S výlukami z majetkového pojištění jsou četněji spokojenější muži, lidé z Prahy a menších obcí a čtyřčlenné domácnosti.”

Muži (76,4 %), kteří mají sjednané pojištění majetku a znají jeho výluky, jsou s výlukami z pojištění spokojeni mírně četněji než ženy (73,8 %).

Spokojenost s výlukami majetkového pojištění - pohlaví

Podíl respondentů, kteří nejsou s výlukami z majetkového pojištění spokojeni, stoupá s velikostí obce – až na Prahu. Nejvyšší je mezi dotázanými z obcí o velikosti 100 000 až 500 000 obyvatel (37,3 %).

Spokojenost s výlukami majetkového pojištění - velikost obce

Podíl respondentů, kteří jsou s výlukami z majetkového pojištění spokojeni, je nejvyšší mezi dotázanými ze čtyřčlenných domácností (79 %), s odstupem následují pětičlenné domácnosti (75,5 %).

Spokojenost s výlukami majetkového pojištění - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.

Sdílet