štítek: příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele oslovuje stejné lidi jako daňové zvýhodnění

“Pět šestin lidí, které by ovlivnila možnost daňového zvýhodnění renty, by ovlivnil i příspěvek zaměstnavatele.” Pět šestin respondentů, které by při sjednání doživotní renty ovlivnila...

Příspěvek zaměstnavatele, nebo daňové zvýhodnění?

“Příspěvek zaměstnavatele by byl účinnější než daňové zvýhodnění doživotní renty.” Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil více respondentů (59,3 %) než daňové zvýhodnění...

Koho přesvědčí příspěvek zaměstnavatele ke sjednání renty?

“Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil četněji ženy než muže. Koho četněji?” Při sjednání doživotní renty by příspěvek zaměstnavatele ovlivnil mírně četněji ženy (60,2...

Příspěvek zaměstnavatele k rentě by přesvědčil i podnikatele

“Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil četněji soukromé než státní zaměstnance. Ale i podnikatele.” Při sjednání doživotní renty by příspěvek zaměstnavatele ovlivnil četněji...

Příspěvek zaměstnavatele by doživotní rentě pomohl

“Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil tři pětiny lidí.” Tři pětiny respondentů (59,3 %) by při sjednání doživotní renty ovlivnil příspěvek zaměstnavatele. Pouze...

Příspěvek zaměstnavatele na doživotní rentu

Studie ke stažení zde

Které domácnosti by příspěvek na pojištění péče uvítaly?

"Zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče závisí jak na počtu členů domácnosti, tak na příjmech a vzdělání." Respondenti z 5 a vícečlenných domácností četněji...

Kdo by uvítal příspěvek zaměsnavatele na pojištění péče? Muži a starší…

"Příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče by nejčetněji uvítali muži a lidé nad 55 let. Nejváhavější jsou Pražané." Muži (63,6 %) by četněji než ženy (57...

Nechtějí daňové zvýhodnění… ani příspěvek zaměstnavatele

"Lidé, kteří odmítají daňové zvýhodnění, četněji odmítají i příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče." Čtvrtina (26,2 %) respondentů z řad zaměstnanců, kteří nesouhlasí s daňovým zvýhodněním...