Nechtějí daňové zvýhodnění… ani příspěvek zaměstnavatele

“Lidé, kteří odmítají daňové zvýhodnění, četněji odmítají i příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče.”

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - daňové zvýhodnění

Čtvrtina (26,2 %) respondentů z řad zaměstnanců, kteří nesouhlasí s daňovým zvýhodněním pojistného hrazeného na pojištění péče o nemohoucí, též odmítá příspěvek zaměstnavatele.


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.