Kdo by uvítal příspěvek zaměsnavatele na pojištění péče? Muži a starší…

“Příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče by nejčetněji uvítali muži a lidé nad 55 let. Nejváhavější jsou Pražané.”

Muži (63,6 %) by četněji než ženy (57 %) uvítali příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče, ženy (35,2 %) by četněji než muži (26,1 %) vážily tento benefit s ostatními nabízenými zaměstnaneckými benefity.

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - pohlaví

S rostoucím věkem respondentů stoupá též zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče. Nejvyšší jednoznačný zájem mají respondenti starší 55 let (70,5 %).

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - věk

Respondenti z Prahy vyjadřují nejnižší jednoznačný zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče (50 %), zato nejčetněji by tento příspěvek porovnali s ostatními nabízenými zaměstnaneckými benefity (40,8 %).

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - obec


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.