Které domácnosti by příspěvek na pojištění péče uvítaly?

“Zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče závisí jak na počtu členů domácnosti, tak na příjmech a vzdělání.”

Respondenti z 5 a vícečlenných domácností četněji než ostatní by uvítali možnost příspěvku zaměstnavatele na pojištění péče (64,2 %) a nejméně četně by takovýto zaměstnanecký benefit odmítli (6,2 %).

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - počet členů domácnosti

Dotázaní z domácností s vyššími příjmy méně četně než ostatní projevují zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče. Nejnižší je u domácností s příjmy nad 45 tis. Kč (54 %), přičemž dotázaní z těchto domácností příspěvek též nejčetněji odmítají (13 %).

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - příjem domácnosti

Dotázaní s vyšším dosaženým vzděláním méně četně než ostatní projevují zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče. Nejnižší je u respondentů s vysokoškolským vzděláním (43,5 %), kteří by též četněji než ostatní porovnali přínos příspěvku s ostatními zaměstnaneckými benefity (43,5 %).

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.