Životní pojištění: Úraz vede nad invaliditou

“Rizika úrazu jsou v životních pojistkách kryty četněji než riziko invalidity z jakýchkoli příčin.”

Pojištěná rizika

Riziko invalidity z jakýchkoli příčin kryjí pouze necelé tři pětiny (57,3 %) respondentů. To je menší podíl, než v jakém jsou zastoupena úrazová rizika.

Respondenti mohli volit více možností.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.