Krytí životních rizik: Plány a skutečnost

“Pouze riziko ztráty zaměstnání lidé četněji zvažují, než skutečně sjednávají.”

Riziko invalidity z jakýchkoliv příčin by v případě sjednání životního pojištění zvažovala krýt polovina dotázaných bez životního pojištění (52,8 %). Toto riziko je tak po riziku smrti (65,9 %) druhým nejzvažovanějším rizikem.

Zvažovaná životní rizika

Riziko ztráty zaměstnání je jediným z dotazovaných životních rizik, které respondenti bez životního pojištění četněji zvažují (46,6 %), než ho dotázaní s uzavřenou alespoň jednou životní pojistkou mají skutečně sjednané (29,2 %).

Zvažovaná a sjednaná životní rizika

Podíl respondentů bez životního pojištění se deklarované penetraci rizik u pojištěných nejvíce blíží u rizika invalidity z jakýchkoliv příčin (-4,5 p. b.). Naopak nejvyšší rozdíl je u rizika invalidity následkem úrazu (-23,1 p. b.).

Zvažovaná minus sjednaná životní rizika

V grafu je znázorněn rozdíl mezi podílem zvažujících bez životního pojištění a podílem pojištěných kryjících příslušné riziko.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.

Sdílet