Spoření na stáří: Podnikatelé vs. zaměstnanci

“Způsob spoření na stáří se mezi podnikateli a zaměstnanci liší… poměrně významně.”

Podnikatelé (77,6 %) spoří na stáří mírně četněji než zaměstnanci ve státním (70,4 %) i soukromém (74,8 %) sektoru.

Spoření na stáří - penetrace - aktivita

Spoření na stáří v doplňkovém penzijním spoření využívají významně méně četně podnikatelé (50,8 %) než zaměstnanci ve státním (77,9 %) i soukromém (77 %) sektoru.

Spoření na stáří - aktivita - penzijní fondy

Investice do akcií (22 %) a podílových fondů (20,3 %) jako spoření na stáří využívají významně četněji než ostatní respondenti z řad podnikatelů.

Spoření na stáří - aktivita - investice


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.