Proč lidé nemají sjednané životní pojištění

“Dvě pětiny lidí bez životního pojištění uvádí jako důvod neuzavření pojistky, že ji nepotřebují.”

Téměř dvě pětiny respondentů, kteří nemají uzavřené životní pojištění, uvádí jako důvod, že pojištění nepotřebují (37,1 %). Jedna pětina dotázaných si životní pojištění plánuje sjednat (19,1 %) a šestina tvrdí, že k jeho uzavření neměla příležitost (16,5 %).

Proč lidé nemají životní pojištění

Muži (42,4 %), kteří nemají uzavřené životní pojištění, uvádí jako důvod, že pojištění nepotřebují, významně četněji než ženy (32,5 %).

Proč lidé nemají životní pojištění - pohlaví

S přibývajícím věkem respondentů, kteří nemají uzavřené životní pojištění, roste podíl dotázaných, kteří uvádí jako důvod nedůvěru ve finanční poradce. Nejvyšší je u respondentů ve věku nad 55 let (10,7 %). Naopak s věkem klesá podíl dotázaných, kteří jako důvod nesjednání životního pojištění uvádí, že mu nerozumí.

Proč lidé nemají životní pojištění - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.