štítek: věk

Kdo jsou poradci Partners?

"Pod Partners působí pětina poradců ze strukturálních firem. Kdo jsou?" Polovina (50,7 %) poradců vázaných pod Partners Financial Services je ve věku od 26 do...
db

Kdo jsou poradci Broker Trustu

"Pod Broker Trustem alespoň v jedné licencované oblasti působí dvě pětiny (40,7 %) všech poradců z broker poolů. Kdo jsou?" Dvě pětiny (41,7 %) poradců...

BEplan: nejmladší poradci hned po OVB

"Vázaní zástupci společnosti BEplan jsou po OVB Allfinanz nejčetněji ve věku do 26 let..." Tři pětiny (58,6 %) poradců vázaných pod BEplan je ve věku...

Nejvíce mladých poradců? V OVB…

"OVB Allfinanz má nejvíce mladých vázaných zástupců ze všech poradenských společností." Dvě pětiny (41,8 %) poradců vázaných pod OVB Allfinanz je ve věku od 26...

Kdo jsou poradci SAB servisu

"Pod SAB servisem alespoň v jedné licencované oblasti působí více než pětina (22 %) všech poradců z poolů. Kdo jsou?" Téměř polovina (45,5 %) poradců...

Kdo jsou poradci v pojišťovnách?

"Pojišťovny mají pod sebou registrovánu čtvrtinu všech finančních poradců. Čím se zabývají a kdo jsou?" Třetina (35,6 %) všech vázaných zástupců - fyzických osob registrovaných...

Jací jsou finanční poradci?

"Fyzické osoby představují čtyři pětiny (81,8 %) registrovaných vázaných zástupců sledovaných subjektů. Kdo jsou?" Třetina (34 %) vázaných zástupců - fyzických osob je ve věku...

V jakém věku lidé platí životní pojištění?

"Podíl lidí platících životní pojištění stoupá s věkem... až do 54 let." Nejčetněji platí životní pojištění lidé ve věku od 45 do 54 let (27,9...

Nemají pojištění domácnosti… a ani o něm neuvažují

“Pouze šestina lidí bez pojištění domácnosti zvažuje jeho sjednání. Především ženy a mladší lidé.” Pouze šestina respondentů bez pojištění domácnosti uvažuje o jeho sjednání (14,4...

Kdo má a kdo nemá zájem o doživotní rentu

“Muži by možnost doživotní renty uvítali četněji než ženy. Lidé před důchodem nemají zájem.” Možnost koupě doživotní renty od pojišťovny by uvítaly dvě pětiny mužů...