štítek: věk

Lidé bez hypotéky: Polovina je ochotna platit úrok do 2 %

“Lidé bez hypotéky jsou ochotni platit za úvěr nejčetněji do 2 %... kdo?” Polovina dotázaných bez hypotečního úvěru by byla ochotna platit za hypotéku jen do...

Na jakou sazbu jsou ochotni přistoupit lidé s hypotékou?

“Lidé s hypotékou jsou ochotni platit za úvěr nejčetněji 2 % až 3 %. Kdo je ochoten platit více?” Dvě pětiny respondentů s hypotečním úvěrem...
db

Kdo očekává prudký růst cen nemovitostí?

"Prudký růst cen nemovitostí v příštích 3 letech čekají především mladí, lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním." S přibývajícím věkem klesá podíl respondentů, kteří...

Platit finančnímu poradci? Mladí a ženy jakoukoli formou

"Placené poradenství není v Česku rozšířené. Má ale budoucnost. Mladí do 26 let jsou ochotni platit libovolnou formou." Pouze třetina respondentů (33,7 %) by byla...

Kdo je ochoten platit poradci nejvyšší podíl na zisku investic?

"Vyšší podíl z výnosu investic jsou ochotni poradci platit muži a lidé z vícečlenných domácností." Muži jsou ochotni platit finančnímu poradci četněji vyšší podíl na...

Jak lidé aktualizovali pojištění domácnosti?

"S růstem cen vrhostla i hodnota pojištění domácnosti. Jakým kanálem ho lidé aktualizovali nejčetněji?" Téměř polovina respondentů (44,9 %), kteří aktualizovali své pojištění domácnosti, k aktualizaci...

Kdo nechce aktualizovat pojištění domácnosti?

"Pojištění domácnosti nejčetněji nechtějí aktualizovat ženy, mladší lidé a obyvatelé menších měst." Muži aktualizovali (24 %)  v posledních 3 letech pojištění domácnosti četněji než ženy (21,7...

Co přesvědčí k online uzavření životního pojištění?

“Největší motivací k online sjednání životního pojištění je nízká cena a jednoduchost uzavření smlouvy.” K online sjednání životního pojištění by nejvíce respondentů přesvědčila nižší cena...

Kdo je ochoten platit nejvyšší paušál poradci?

"Nejčetněji nejvyšší měsíční paušál jako platbu finančnímu poradci připouštějí muži a mladí lidé." Muži, kteří jsou ochotni platit finančnímu poradci odměnu paušální měsíční částkou, uváděli...

Kdo je ochoten platit poradci hodinovou sazbou?

"Hodinovou sazbou jsou poradci ochotni platit především mladí a podnikatelé." Více než polovina (55,1 %) respondentů ve věku do 26 let je ochotna platit finančnímu poradci...