štítek: věk

db

Havarijní pojištění online: Muži, mladí a v Praze

"Havarijní pojištění lidé sjednávají nejčastěji online. Kdo a kde nejvíce?" Zatímco muži sjednávají havarijní pojištění nejčetněji online (42,6 %), ženy se nejčetněji radí s finančním poradcem (35,6...
db

Přímý nákup nemovitosti? Především ve vyšším věku

“S věkem stoupá preference přímé investice a klesá preference developerských akcií.” S rostoucím věkem respondentů znatelně roste preference realitní investice přímým nákupem nemovitosti a klesá preference...

Životní pojištění: Koronakrize přesvědčila mladé

"Lidé do 26 let v průběhu koronakrize změnili přístup k životnímu pojištění četněji než starší. A pojistku si sjednali." Přístup k životnímu pojištění změnili v průběhu...
db

Kdo investuje do podílových fondů?

"Muži investují do podílových fondů častěji než ženy. Na věku nezáleží." Jen čtvrtina dotázaných (28,2 %) má sjednané investice do podílových fondů. Téměř tři čtvrtiny...
db

Kdo a kdy aktualizuje životní pojištění

"Polovina lidí aktualizovala životní pojistku v posledních pěti letech." Polovina respondentů (51,1 %) aktualizoval své životní pojištění v posledních 5 letech a pětina (21,3 %)...
db

Propojištěnost životním pojištěním stoupá s věkem

"Lidé v mladším věku jsou méně často pojištěni životním pojištěním než lidé ve vyšším věku." Propojištěnost životním pojištěním respondentů stoupá s věkem. Zatímco dotázaní ve...
db

Pojištění domácnosti? Především doména starších

“S přibývajícím věkem respondentů ubývá nepojištěných a rostou pojistné částky pojištění domácnosti.” Respondenti ve vyšším věku mají svou domácnost pojištěnu častěji než mladší dotázaní. Zároveň...
db

Vázaní zástupci pojišťoven jsou před důchodem… kde nejčastěji?

"Interní distribuční sítě pojišťoven mají vysoký průměrný věk vázaných zástupců. Která pojišťovna má vázané zástupce nejstarší?" Největší podíl vázaných zástupců v předdůchodovém věku má Uniqa...
db

S rostoucím věkem ubývá nepojištěných nemovitostí k vlastnímu bydlení

"S rostoucím věkem respondentů ubývá nepojištěných nemovitostí a roste částka, kterou na pojistném dotázaní vydávají." Zatímco ve věku do 26 let bydlí v nepojištěné vlastní...