Pojištění majetku: Proč nesjednávat produkty online?

“Jaké jsou důvody lidí, kteří jsou ochotni sjednat pojištění majetku online, k nesjednání finančních produktů přes internet?”

Obecně lidé nesjednávají finanční produkty online převážně z důvodu potřeby rady. To uvedla více než polovina dotázaných (53,9 %) jako hlavní důvod. Významným faktorem je také obava o bezpečnost online sjednání (26,2 %).

Důvod nesjednání

Oproti průměru všech respondentů dotázaní, kteří si již sjednali pojištění domácnosti či nemovitosti online, uvádějí potřebu rady ještě častěji jako důvod neuzavření finančních produktů přes internet (57,6 %, resp. 62,8 %).

Důvod nesjednání a pojištění majetku

Respondenti, kteří jsou ochotni uzavřít pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti online, mnohem častěji než průměr obecně při uzavírání finančních produktů narážejí na nemožnost online sjednání (23,7 %, resp. 28,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.