Pojištění domácnosti: Vlastníci nemovitosti jsou zodpovědnější

“Lidé vlastnící nemovitost aktualizovali pojištění domácnosti četněji než lidé bez nemovitosti.”

Téměř dvě třetiny (62,8 %) respondentů z průzkumu vlastní nemovitost. Třetina dotázaných (37,2 %) není vlastníkem žádné nemovitosti.

Vlastnictví nemovitosti

Respondenti, kteří vlastní nemovitost, v posledních třech letech aktualizovali (31,7 %) či v dohledné době plánují aktualizovat (24,4 %) pojištění domácnosti významně četněji než lidé bez vlastní nemovitosti. Z nich čtyři pětiny (81,4 %) pojištění domácnosti neaktualizovaly a ani to neplánují.

Aktualizace pojištění domácnosti a vlastnictví nemovitosti

Téměř tři čtvrtiny (70,8 %) respondentů, kteří aktualizovali pojištění nemovitosti, též aktualizovaly pojištění domácnosti. Zároveň téměř dvě třetiny (62,9 %) dotázaných, kteří pojištění nemovitosti plánují aktualizovat, plánují též aktualizaci pojištění domácnosti.

Aktualizace pojištění domácnosti a aktualizace pojištění nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.