Penzijní fondy a finanční poradenství: Kdo je nejúspěšnější?

“V kterých společnostech finanční poradci mají klienty s nejvyšší penetrací penzijních fondů?”

Zatímco investice do penzijních fondů mají sjednané téměř dvě třetiny (62,2 %) respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem, mezi dotázanými bez finančního poradce jich jsou jen dvě pětiny (38 %).

DPS a finanční poradci

Nejvyšší podíl respondentů s investicemi do penzijních fondů je mezi klienty finančních poradců působících pod společností OVB Allfinanz (74,2 %).

DPS a poradenské společnosti

Přes finančního poradce si investice do podílových fondů sjednali nejčetněji klienti poradců působících pod ZFP akademií (92,3 %) a Fincentrum & Swiss Life Select (78,6 %).

Sjednání DPS a poradenské společnosti

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.