Které poradenské společnosti jsou nejúspěšnější ve sjednávání životního pojištění?

“Podíl klientů finančně poradenských společností s uzavřeným životním pojištěním se liší. Nejúspěšnější jsou ZFP a Partners.”

Životní pojištění mají uzavřeno čtyři pětiny (80,1 %) respondentů, kteří uvádějí, že mají svého finančního poradce, ale jen necelá polovina (45,1 %) dotázaných, kteří svého finančního poradce nemají. Pro distribuci životního pojištění se tak spolupráce s finančně poradenskými společnostmi jeví jako zásadní.

Podíl smluv ŽP dle spolupráce s poradcem

Podíl respondentů s finančním poradcem, kteří mají uzavřené životní pojištění, se liší podle společnosti, pod kterou finanční poradce působí. Nejvyšší je u společností Fincentrum & Swiss Life Select (95,5 %) a OVB Allfinanz (93,5 %). Tyto společnosti ale často nestojí za uzavřenými smlouvami.

Podíl smluv ŽP dle poradenské společnosti

Z pohledu úspěšnosti uzavření smluv o životním pojištění finančními poradci jsou vítězi jiné společnosti. Všichni respondenti, kteří uvedli, že jejich finanční poradce působí v ZFP akademii (100 %) sjednali životní pojištění jeho prostřednictvím. Následuje společnost Partners (81,8 %), kde ale část smluv mohla být uzavřena též na pobočce Partners Market.

Kanál uzavření smluv o ŽP dle poradenské společnosti

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafech jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet