Kdo má životní pojištění?

“Životní pojištění mají sjednány dvě třetiny lidí. Kdo nejčetněji?”

Dvě třetiny respondentů (65,6 %) mají sjednané životní pojištění. Třetina dotázaných (34,4 %) životní pojištění uzavřené nemá.

Penetrace životního pojištění

Nejvyšší podíl respondentů s uzavřeným životním pojištěním je mezi dotázanými ze čtyřčlenných (71,3 %) a tříčlenných (68,2 %) domácností.

Penetrace životního pojištění - počet členů domácnosti

Podíl respondentů s uzavřeným životním pojištěním stoupá u domácností s příjmem přes 30 tis. Kč (70,2 %, resp. 72,9 %).

Penetrace životního pojištění - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet