Kdo je ochoten platit poradci nejvyšší podíl na zisku investic?

“Vyšší podíl z výnosu investic jsou ochotni poradci platit muži a lidé z vícečlenných domácností.”

Muži jsou ochotni platit finančnímu poradci četněji vyšší podíl na výnosu z investic než ženy. Do 10 % jsou ochotny platit téměř tři čtvrtiny žen (72,9 %), ale jen dvě třetiny mužů (67,4 %).

Podíl na zisku - pohlaví

Nejnižší podíl na výnosu z investic jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji respondenti ve věku od 41 do 55 let. Tři čtvrtiny z nich by byly ochotny platit do 10 % z výnosu (75,4 %).

Podíl na zisku - věk

S počtem členů domácnosti stoupá podíl respondentů, kteří jsou ochotni platit finančnímu poradci nad 15 % z výnosu investic. Výjimku z trendu tvoří tříčlenné domácnosti, u nichž je ochota platit vyšší podíl z výnosu nejnižší.

Podíl na zisku - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet