štítek: investiční poradenství

db

Navýšení investic při poklesu radí především manažeři

“Při poklesech doporučují navýšení investic četněji poradci na manažerských než poradenských pozicích.” Respondenti na manažerských a vyšších pozicích (67,6 %) při poklesu hodnoty investic doporučují...

Navyšte investice, radí zkušení poradci při poklesu

“Podíl poradců, kteří při poklesech doporučují navýšení investic, stoupá s profesní praxí.” Podíl respondentů, kteří při poklesech hodnoty klientského investičního portfolia doporučují navýšení investic, stoupá...

Základní rada finančních poradců při poklesu investic?

"Co finanční poradci radí svým klientům nejčetněji při poklesu hodnoty jejich investičního portfolia?" Devět desetin (91,2 %) respondentů z řad finančních poradců se věnuje investicím....
db

Kdo je ochoten platit poradci procentem z investic?

"Platit odměnu poradci procentem z objemu investic pod správou jsou ochotni lidé s vyššími příjmy, podnikatelé a vlastníci nemovitosti." Ochota platit finančnímu poradci odměnu procentem...
db

Platit poradci? Ochotni jsou především bohatší a podnikatelé

"Platit finančnímu poradci jsou ochotni zejména lidé z domácností s vyššími příjmy a podnikatelé." Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně projevili vyšší...
db

Kolik jsou lidé ochotni platit poradci procentem z investic?

“Lidé jsou ochotni finančnímu poradci nejčetněji platit do 0,5 % z objemu investic ročně.” Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji do 0,5 % z objemu...
db

Platit poradce procentem z investic pod správou?

“Procentem z objemu investic jsou ochotny platit finančnímu poradci dvě pětiny lidí.” Dvě pětiny respondentů (41,3 %) by byly ochotny platit odměnu finančnímu poradci procentem z...
db

Platba finančnímu poradci? Vlastnici nemovitostí vyšší

“Vlastníci nemovitosti jsou ochotni platit vyšší procento z objemu investic než lidé bez nemovitosti.” Respondenti, kteří vlastní nemovitosti, jsou četněji ochotni platit finančnímu poradci vyšší procento z...

Platit finančnímu poradci? Mladí a ženy jakoukoli formou

"Placené poradenství není v Česku rozšířené. Má ale budoucnost. Mladí do 26 let jsou ochotni platit libovolnou formou." Pouze třetina respondentů (33,7 %) by byla...