štítek: investiční poradenství

Vázaní zástupci pro investice: Sirius Finance ztrácí… kdo roste?

"Sirius Finance ztratila v květnu největší počet vázaných zástupců pro investice. Nejvíc získala OVB." Nejvyšší přírůstek vázaných zástupců pro oblast investic v květnu zaznamenalo OVB Allfinanz...

Jak podle poradců řeší poradenské společnosti nahrávání hovorů?

“Podle poradců společnosti nejčetněji zakazují telefonní hovory o investicích.” Dvě pětiny dotázaných finančních poradců (38,1 %) uvádí, že jejich společnost zakazuje využívat telefonickou komunikaci s klienty...

Jsou poradci ochotni nahrávat telefonní hovory?

"Pouze třetina poradců věnujících se investicím je ochotna nahrávat telefonní hovory s klienty." Pouze necelá třetina (31,6 %) finančních poradců, kteří se věnují investičnímu poradenství...

Navýšení investic při poklesu radí především manažeři

“Při poklesech doporučují navýšení investic četněji poradci na manažerských než poradenských pozicích.” Respondenti na manažerských a vyšších pozicích (67,6 %) při poklesu hodnoty investic doporučují...

Navyšte investice, radí zkušení poradci při poklesu

“Podíl poradců, kteří při poklesech doporučují navýšení investic, stoupá s profesní praxí.” Podíl respondentů, kteří při poklesech hodnoty klientského investičního portfolia doporučují navýšení investic, stoupá...

Základní rada finančních poradců při poklesu investic?

"Co finanční poradci radí svým klientům nejčetněji při poklesu hodnoty jejich investičního portfolia?" Devět desetin (91,2 %) respondentů z řad finančních poradců se věnuje investicím....

Kdo je ochoten platit poradci procentem z investic?

"Platit odměnu poradci procentem z objemu investic pod správou jsou ochotni lidé s vyššími příjmy, podnikatelé a vlastníci nemovitosti." Ochota platit finančnímu poradci odměnu procentem...