štítek: podíl na výnosu

Platit finančnímu poradci? Mladí a ženy jakoukoli formou

"Placené poradenství není v Česku rozšířené. Má ale budoucnost. Mladí do 26 let jsou ochotni platit libovolnou formou." Pouze třetina respondentů (33,7 %) by byla...
db

Výše platby poradci podílem na výnosu nezávisí na příjmu

“Výše podílu z výnosu investic, který jsou lidé ochotni platit finančnímu poradci, nezávisí na příjmu domácnosti.” Není jednoznačný vztah mezi výší příjmu domácnosti a výší...

Kdo je ochoten platit poradci nejvyšší podíl na zisku investic?

"Vyšší podíl z výnosu investic jsou ochotni poradci platit muži a lidé z vícečlenných domácností." Muži jsou ochotni platit finančnímu poradci četněji vyšší podíl na...

Lidé s vyššími příjmy jsou ochotni platit poradci četněji

“Ochota platit poradci podílem výnosu z investic stoupá s příjmem domácnosti.” Ochota platit odměnu finančnímu poradci podílem výnosu z investic stoupá s příjmem domácnosti. Nejvyšší ochotu platit poradci...

Kolik jsou lidé ochotni platit poradci podílem na zisku?

“Lidé jsou ochotni finančnímu poradci nejčetněji platit do 10 % z výnosu investic.” Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji do 10 % z výnosu investic (70,1...

Kdo je ochoten platit poradci odměnu podílem z výnosu investic?

"Ochota platit poradci odměnu podílem z výnosu se neliší mezi muži a ženami. Na čem závisí?" Muži (42,4 %) i ženy (42,1 %) by byli...

Kolik lidí je ochotno platit poradci podílem na zisku?

“Podílem výnosu z investic jsou ochotny platit finančnímu poradci dvě pětiny lidí.” Dvě pětiny respondentů (42,3 %) by byly ochotny platit odměnu finančnímu poradci podílem...