Kdo investuje do podílových fondů?

“Muži investují do podílových fondů častěji než ženy. Na věku nezáleží.”

Jen čtvrtina dotázaných (28,2 %) má sjednané investice do podílových fondů. Téměř tři čtvrtiny (71,8 %) tento způsob investic nevyužívá.

Investice do podílových fondů

Investice do podílových fondů má sjednané třetina mužů (32,7 %), ale jen čtvrtina žen (24,3 %).

Investice do podílových fondů - muži a ženy

Rozdíly v investicích do podílových fondů mezi věkovými skupinami nejsou zásadní. Nejvyšší podíl respondentů investujících prostřednictvím podílových fondů je ve věku od 26 do 40 let (30 %), nejnižší ve věku do 26 let (24,6 %).

Investice do podílových fondů - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet