Kdo a komu prodává životní pojištění?

“Třetina lidí sjednala životní pojištění přes finančního poradce.”

Třetina respondentů s životní pojistkou sjednala životní pojištění přes finančního poradce (35,6 %), čtvrtina přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce (26,9 %) a čtvrtina přes svou hlavní banku (26,1 %).

Způsob uzavření životního pojištění

Muži (10,2 %) uvádějí četněji než ženy (4,5 %), že své hlavní životní pojištění sjednali samostatně online. Naopak ženy (37,2 %) četněji než muži (34 %) sjednali pojistku přes finančního poradce.

Způsob uzavření životního pojištění - muži a ženy

Podíl respondentů, kteří sjednali životní pojištění přes finančního poradce, stoupá s příjmem domácnosti. Naopak s příjmem domácnosti klesá podíl dotázaných, kteří uzavřeli pojistku přes svou hlavní banku.

Způsob uzavření životního pojištění - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet