Životní pojišťovny mimo sjednavače a srovnavače mají smůlu…

“Pouze polovina poradců do srovnání zahrnuje vždy i pojišťovny, které nejsou ve srovnávačích a sjednávačích.”

Přístup k životním pojišťovnám mimo srovnávače a sjednávače

Téměř polovina dotázaných finančních poradců, kteří mají k dispozici sjednavače či srovnavače životního pojištění, nezahrnuté pojišťovny buď vůbec nesjednává (22,1 %), nebo je zahrnuje do srovnání pouze ve výjimečných případech (20,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.