Poradci s kratší praxí jsou zodpovědnější

“Pojišťovny mimo sjednavače a srovnavače mají větší šanci u poradců s kratší praxí.”

Sjednavače a srovnavače ŽP a praxe

Pojišťovny, které nejsou zahrnuty ve srovnávačích či sjednávačích, do porovnání vždy zahrnou tři čtvrtiny (72,7 %) dotázaných poradců s profesní praxí do 10 let, ale jen polovina (50,9 %) poradců s praxí nad 10 let.


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.

Sdílet