Poradci vs. manažeři: Poradci mají srovnavače a sjednavače ŽP četněji

“Poradci mají k dispozici sjednavače či srovnavače životního pojištění četněji než manažeři.”

Srovnavač a sjednavač ŽP - poradenská pozice

Srovnavač či sjednavač životního pojištění mají k dispozici výrazně četněji dotázaní finanční poradci působící na poradenských pozicích (89,1 %) než poradci působící na manažerských a vyšších pozicích (62,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.