Sjednavač či srovnavač ŽP: Pooly vedou nad strukturálními firmami

“Poradci z poolů mají k dispozici sjednavače či srovnavače ŽP četněji než poradci ze strukturálních společností.”

Srovnavač či sjednavač životního pojištění mají k dispozici četněji dotázaní finanční poradci působící pod broker pooly (86,9 %) než poradci působící ve strukturálních společnostech (75 %).


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.