Dynamické klienty obsluhují především dynamičtí finanční poradci

“Finanční poradci z řad dynamických investorů významně četněji obsluhují převážně dynamické klienty.”

Investiční profil klientů a jejich poradců

Dotázaní finanční poradci z řad dynamických investorů (37,5 %) významně četněji než konzervativní a vyvážení finanční poradci (2,6 %) uvádí, že jejich klienti jsou převážně dynamickými investory. Naopak konzervativní a vyvážení poradci (42,1 %) významně četněji než dynamičtí (1,6 %) obsluhují převážně konzervativní klienty.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.