Optimističtí poradci mají dynamické klienty

“Optimističtí poradci mají četněji převážně klienty s dynamickým vztahem k riziku.”

Optimismus poradců a rizikový profil klientů

Poradci očekávající růst budoucího obratu (26,9 %) četněji než poradci očekávající pokles či nemající jasnou představu budoucího vývoje (16,7 %) mají mezi klienty převážně dynamické investory.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.