Jací investoři jsou klienti finančních poradců

“Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři.”

Rizikový profil klientů finančních poradců

Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení investoři, a čtvrtina (24,5 %), že jsou dynamičtí investoři.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.