Spoření v penzijních fondech? Neefektivní…

“Více než tři čtvrtiny úspor v penzijních fondech leží v transformovaných fondech.”

Penzijní fondy - transformované vs. účastnické

Jen méně než čtvrtina úspor domácností v penzijních fondech je uložena v účastnických fondech (22,1 %), zato více než tři čtvrtiny leží v transformovaných fondech (77,9 %).


Zdroj dat: APS ČR – březen 2023