Finanční poradci: Kteří jsou dynamickými investory?

“Za dynamické investory se mezi finančními poradci četněji považují manažeři z poolů s vyšším provizním obratem.”

S růstem provizního obratu dotázaných finančních poradců roste podíl respondentů, kteří svůj rizikový profil pro účely investování hodnotí jako dynamický. Nejvyšší podíl je mezi poradci s obratem 1 mil. Kč a více (76,6 %).

Dynamičtí investoři - obrat

Finanční poradci z broker poolů (67,4 %) se považují za dynamické investory četněji než poradci ze strukturálních společností (57,9 %). Naopak poradci ze strukturálních společností (39,5 %) uvádějí, že jsou vyváženými investory, významně četněji než poradci z poolů (26,1 %).

Dynamičtí investoři - typ společnosti

Finanční poradci působící na manažerských a vyšších pozicích (69,6 %) se považují za dynamické investory významně četněji než poradci na poradenských pozicích (57,1 %).

Dynamičtí investoři - pozice


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.