Optimističtí poradci nejsou dynamičtějšími investory než ostatní

“Podíl dynamických investorů mezi finančními poradci nesouvisí s očekáváním vývoje budoucího obratu.”

Optimismus a profil investora

Podíl dynamických investorů mezi finančními poradci je srovnatelný mezi poradci očekávajícími růst budoucího obratu (62,8 %) a očekávjaícími pokles či nemajícími jasnou představu budoucího vývoje (62,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.