Finanční poradci jsou převážně dynamičtí investoři

“Většina dotázaných finančních poradců uvedla, že jsou dynamičtí investoři.”

Rizikový profil finančních poradců

Tři pětiny dotázaných finančních poradců (62,7 %) uvedly, že svůj rizikový profil pro investování hodnotí jako dynamický a téměř třetina (30,4 %) jako vyvážený.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.

Sdílet