Nesplacené dluhopisy: Problém především podlimitních emisí

“Dluhopisový trh se v Česku rozvíjí především od roku 2013. A ne vždy správným směrem. Kolik emitentů skončilo v insolvenci?”

Ve sledovaném období bylo vydáno 995 emisí podnikových dluhopisů v objemu emise přesahujícím 1 mil. EUR (nadlimitní emise) v celkovém objemu 391,3 mld. Kč531 emisí s objemem do 1 mil. EUR (podlimitní emise) v celkovém objemu 8,1 mld. Kč.

Objem a počet nadlimitních a podlimitních emisí podnikových dluhopisů

U nadlimitních emisí dluhopisů činil podíl počtu emisí firem v insolvenci 5,7 % a jejich objem 1,4 %. U podlimitních emisí dosáhl podíl počtu emisí firem v insolvenci 11,9 % při podílu jejich objemu také 11,9 %.

Podíl objemu a počtu emisí firem v insolvenci k celkovému počtu a objemu emisí firemních dluhopisů

Kumulativní podíl emisí firem v insolvenci kulminoval v letech 2016 až 2020 na hodnotách 12 % až 14 %. Následně vlivem velkého množství nových emisí klesal až k 9,9 % na konci roku 2021.

Po vydání první dluhopisové emise skončily a v insolvenci dvacetina (5,3 %) emitentů do 1 roku, pětina (19,3 %) v rozmezí od 2 do 3 let a pětina (21,1 %) po 2 až 3 letech.

Doba od vydání první emise po insolvenci


Zdroj dat: Průzkum společnosti Surveilligence. Analyzováno 1 526 emisí podnikových dluhopisů. Emise z období 1. 1. 2013 až 31. 8. 2022. Publikováno v září 2022. Kompletní výsledky průzkumu.