Jak lidé aktualizovali pojištění domácnosti?

“S růstem cen vrhostla i hodnota pojištění domácnosti. Jakým kanálem ho lidé aktualizovali nejčetněji?”

Téměř polovina respondentů (44,9 %), kteří aktualizovali své pojištění domácnosti, k aktualizaci pojistky využila služeb finančního poradce. Více než čtvrtina pro aktualizaci zašla na pobočku pojišťovny (28,7 %) a pětina pojistku aktualizovala online (18,1 %).

Způsob aktualizace pojištění domácnosti

Ženy (49,2 %) četněji než muži (40,9 %) k aktualizaci pojištění domácnosti využily finanční poradce. Naopak muži (22 %) četněji než ženy (13,9 %) aktualizovali pojistku online.

Způsob aktualizace pojištění domácnosti - pohlaví

Respondenti ve věku do 26 let významně četněji než ostatní aktualizovali pojištění domácnosti online (29 %). Naopak nejméně četně svěřili aktualizaci finančnímu poradci (32,3 %).

Způsob aktualizace pojištění domácnosti - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.