Finanční produkty využívají více lidé s finančním poradcem

“Lidé s finančním poradcem využívají finanční produkty více než lidé bez poradce. O kolik a jaké?”

Průměrná penetrace sledovaných finančních produktů je významně vyšší u respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem (57,9 %), než u dotázaných bez finančního poradce (36,9 %).

Průměrná penetrace finančních produktů

Respondenti využívající služeb finančních poradců využívají všechny pojistné produkty významně četněji než dotázaní bez poradce. Nejvyšší rozdíl je u životního pojištění (80,1 % vs. 45,1 %) a u úrazového pojištění (76,4 % vs. 44,6 %).

Průměrná penetrace pojistných produktů

Respondenti využívající služeb finančních poradců využívají i ostatní sledované nepojistné produkty významně četněji než dotázaní bez poradce. Nejvyšší rozdíl je u doplňkového penzijního spoření (62,2 % vs. 38 %) a u podílových fondů (40,4 % vs. 20,4 %).

Průměrná penetrace ostatních produktů


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.