Chování spotřebitelů: Aktualizace pojištění nemovitosti vs. životka

“Lidé nejčetněji plánují aktualizovat životní pojistku stejnou cestou, jakou upravili pojištění nemovitosti.”

Respondenti, kteří vlastní nemovitost a aktualizovali své pojištění nemovitosti, nejčetněji k aktualizaci životního pojištění preferují využití stejného distribučního kanálu, jaký využili pro aktualizaci pojištění nemovitosti. Nejsilnější je tato vazba u finančních poradců (82,4 %) a online kanálu (69,8 %).

Plánovaný kanál aktualizace životního pojištění - aktualizace pojištění nemovitosti

Respondenti, kteří vlastní nemovitost a plánují aktualizovat své pojištění nemovitosti, nejčetněji k aktualizaci životního pojištění preferují využití stejného distribučního kanálu, jaký plánují využít pro aktualizaci pojištění nemovitosti. Nejsilnější je tato vazba u finančních poradců (80,8 %) a online kanálu (75,8 %).

Plánovaný kanál aktualizace životního pojištění - plán aktualizace pojištění nemovitosti

Z respondentů, kteří vlastní nemovitost a zároveň neplánují aktualizovat své pojištění nemovitosti, preferují pro aktualizaci životního pojištění využití finančních poradců nejčetněji ti, kteří plánují nemovitost prodat (55,6 %), a ti, jejichž pojištění stále odpovídá hodnotě nemovitosti (49,1 %).

Plánovaný kanál aktualizace životního pojištění - neaktualizace pojištění nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.