Aktualizace majetkového pojištění: Lidé využívají stejný kanál

“Lidé vesměs využili k aktualizaci pojištění domácnosti a nemovitosti stejný distribuční kanál.”

Respondenti, kteří vlastní nemovitost, využili k aktualizaci pojištění domácnosti služeb finančních poradců (46,6 %) významně četněji než dotázaní, kteří nemovitost nevlastní (33,3 %).

Způsob aktualizace pojištění domácnosti a vlastnictví nemovitosti

Respondenti, kteří aktualizovali pojištění nemovitosti, využili k aktualizaci pojištění domácnosti služeb finančních poradců (52,9 %) významně četněji než dotázaní, kteří pojištění nemovitosti neaktualizoali.

Způsob aktualizace pojištění domácnosti a aktualizace pojištění nemovitosti

Pro aktualizaci pojištění domácnosti naprostá většina respondentů zvolila stejný distribuční kanál, jakým aktualizovala pojištění nemovitosti.

Způsbo aktualizace pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet