Zodpovědní vlastníci k aktualizaci životka preferují poradce

“Vlastníci nemovitostí, kteří aktualizovali pojištění nemovitosti, preferují k úpravě životního pojištění poradce.”

Aktualizace pojištění nemovitosti - pojištění nemovitosti

Respondenti, kteří vlastní nemovitost, ale neplánují aktualizovat své pojištění nemovitosti, nejčetněji k aktualizaci životního pojištění preferují využití pobočky (40,4 %). Dotázaní, kteří již pojištění nemovitosti aktualizovali, k úpravě životní pojistky nejčetněji preferují finanční poradce (56,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.