Životní pojištění v pandemii: Chudí rušili, bohatí sjednávali

“Přístup k životnímu pojištění v průběhu koronakrize změnili především lidé z domácností s nižšími příjmy.”

Nejčetněji svůj přístup k životnímu pojištění v důsledku pandemie změnili respondenti z domácností s příjmem do 15 tis. Kč (16,2 %).

Změna přístupu k ŽP - příjem

Téměř tři čtvrtiny (71,4 %) dotázaných s příjmy domácnosti do 15 tis. Kč měsíčně, kteří změnili přístup k životnímu pojištění v průběhu koronakrize, své pojistky zrušily. Naopak třetina (36 %) respondentů s příjmy domácnosti nad 45 tis. Kč si pojistku sjednala.

Změna přístupu k ŽP - jak - příjem

Výsledkem je, že podíl respondentů s uzavřeným životním pojištěním v důsledku koronakrize klesal především u dotázaných z domácností s nižším příjmem. U domácností s nadprůměrným příjmem naopak rostl.

Změna penetrace ŽP v koronakrizi - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.