Životní pojištění: Muži častěji online, ženy s finančním poradcem

“Muži uzavírají životní pojištění častěji než ženy online, ženy častěji než muži s finančním poradcem.”

Téměř tři pětiny respondentů (58,7 %) mají sjednané životní pojištění, přičemž životní pojištění mají sjednané téměř dvě třetiny mužů (63,3 %) a více než polovina žen (54,4 %).

Penetrace ŽP - pohlaví

Polovina dotázaných si životní pojištění sjednala s finančním poradcem (49,8 %) a třetina na pobočce (35 %). K uzavření životního pojištění využila online kanál šestina dotázaných (15,2 %).

Uzavření ŽP

Muži (20,1 %), kteří mají uzavřené životní pojištění, sjednali pojistku častěji než ženy (10,3 %) online, ženy (54,7 %) naopak častěji než muži (45 %) využívají k jejímu uzavření finanční poradce.

Uzavření ŽP - pohlaví


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.