Životní pojištění: Koronakrize přesvědčila mladé

“Lidé do 26 let v průběhu koronakrize změnili přístup k životnímu pojištění četněji než starší. A pojistku si sjednali.”

Přístup k životnímu pojištění změnili v průběhu koronakrize nejčetněji dotázaní ve věku do 26 let (17,4 %) a starší 55 let (14 %).

Změna přístupu k ŽP - věk

A zatímco téměř polovina respondentů ve věku do 26 let (45 %), kteří změnili přístup k životnímu pojištění v průběhu koronakrize, si životní pojistku sjednala, polovina starších 55 let (50 %), kteří přístup k životnímu pojištění změnili, pojištění zrušila.

Změna přístupu k ŽP - úprava - věk

Není tak divu, že podíl respondentů ve věku do 26 let s uzavřeným životním pojištěním v průběhu koronakrize stoupl o více než 3 procentní body na 60,9 %. Naopak penetrace pojištění u ostatních věkových kategorií klesla, nejvíce u dotázaných ve věku nad 55 let.

Změna penetrace ŽP v koronakrizi - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.

Sdílet