Životní pojištění? Čtyřicátníci a starší vedou

“Penetrace životního pojištění významně stoupá u lidí nad 40 let věku.”

Penetrace ŽP - věk

Životní pojištění má sjednané významně vyšší podíl respondentů ve věku nad 40 let než dotázaných pod 40 let.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.