Více životních pojistek? Záleží na příjmu

“Penetrace životního pojištění významně stoupá s příjmem domácnosti. Co ale počet pojistek pojištěného?”

Polovina respondentů (51,5 %) uvedla, že má sjednané životní pojištění.

Penetrace ŽP

Podíl respondentů s uzavřeným životním pojištěním významně stoupá s příjmem domácnosti. Nejvyšší je u domácností s příjmy nad 45 tis. Kč (63,9 %).

Penetrace ŽP - příjem

S rostoucím příjmem domácnosti se zvyšuje podíl respondentů, kteří mají uzavřené dvě smlouvy o životním pojištění, ale klesá podíl dotázaných se třemi uzavřenými smlouvami.

Počet smluv ŽP - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.