Kolik lidí je ochotno platit poradci podílem na zisku?

“Podílem výnosu z investic jsou ochotny platit finančnímu poradci dvě pětiny lidí.”

Plac. poradci - podíl na zisku 2

Dvě pětiny respondentů (42,3 %) by byly ochotny platit odměnu finančnímu poradci podílem výnosu z investic.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.