Lidé s vyššími příjmy jsou ochotni platit poradci četněji

“Ochota platit poradci podílem výnosu z investic stoupá s příjmem domácnosti.”

Ochota platit finančnímu poradci podílem z výnosu investic - příjem domácnosti

Ochota platit odměnu finančnímu poradci podílem výnosu z investic stoupá s příjmem domácnosti. Nejvyšší ochotu platit poradci podílem na výnosu investic mají respondenti z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně (47 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet