Kolik jsou lidé ochotni platit poradci podílem na zisku?

“Lidé jsou ochotni finančnímu poradci nejčetněji platit do 10 % z výnosu investic.”

Plac. por. - podíl na zisku 1

Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji do 10 % z výnosu investic (70,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.