Kdo je ochoten platit poradci odměnu podílem z výnosu investic?

“Ochota platit poradci odměnu podílem z výnosu se neliší mezi muži a ženami. Na čem závisí?”

Muži (42,4 %) i ženy (42,1 %) by byli ochotni platit odměnu finančnímu poradci podílem výnosu z investic srovnatelně.

Ochota platit finančnímu poradci podílem z výnosu investic - pohlaví

Ochotni platit odměnu finančnímu poradci podílem výnosu z investic by byli ochotni nejčetněji respondenti ve věku do 26 let (55,1 %). Naopak nejméně četně dotázaní ve věku od 26 do 40 let (38,1 %).

Ochota platit finančnímu poradci podílem z výnosu investic - věk

Ochota platit odměnu finančnímu poradci podílem výnosu z investic obecně klesá s růstem počtu členů domácnosti. Výjimku tvoří samostatně žijící respondenti, mezi nimiž je ochota platit nejnižší (30,4 %).

Ochota platit finančnímu poradci podílem z výnosu investic - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.