štítek: obrat

Nulový poplatek za splátku hypotéky? Především poradci s nízkým obratem

“Podíl respondentů požadujících nulový poplatek za předčasnou splátku klesá s růstem obratu poradců.” S růstem provizního obratu klesá podíl finančních poradců, podle nichž by měl být...

Kteří poradci se vyhýbají pojišťovnám mimo srovnavače / sjednavače?

“S růstem provizního obratu roste podíl poradců, kteří sjednávají pouze pojištění ze srovnavačů/sjednavačů.” Srovnavač či sjednavač životního pojištění mají k dispozici tři čtvrtiny (77 %) dotázaných...

Autopojištění elektromobilů: Obrat poradců a názor na cenu

“Autopojištění pro elektromobily má být levnější nejčetněji podle poradců s nejvyšším obratem.” Autopojištění pro elektromobily by mělo být levnější než pro automobily se spalovacími motory...

Kteří poradci obsluhují dynamické klienty?

"Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři. Kdo obsluhuje nejvíc dynamických klientů?" Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení...

Optimističtí poradci mají dynamické klienty

“Optimističtí poradci mají četněji převážně klienty s dynamickým vztahem k riziku.” Poradci očekávající růst budoucího obratu (26,9 %) četněji než poradci očekávající pokles či nemající jasnou představu...

Kteří poradci očekávají vyšší sazbu hypoték?

"V červnu 2024 očekávají úrokovou sazbu hypoték nad 5 % četněji poradci na poradenských pozicích a s delší praxí." Dotázaní finanční poradci s praxí delší...

Kteří poradci využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu klienta?

"Při sjednání životního pojištění nerozhoduje o využití automatického vyhodnocení zdravotního stavu klienta praxe poradce. Co ano?" Není rozdíl v četnosti využívání automatického vyhodnocení zdravotního stavu...

Kteří poradci se věnují komplexnímu finančnímu plánování?

“Poradci s nižším obratem se věnují komplexnímu poradenství četněji než poradci s vyšším obratem.” S rostoucím provizním obratem klesá podíl respondentů, kteří uvedli, že výpadek...