Kteří poradci se věnují komplexnímu finančnímu plánování?

“Poradci s nižším obratem se věnují komplexnímu poradenství četněji než poradci s vyšším obratem.”

Nahrazení výpadku příjmů z hypoték - provizní obrat

S rostoucím provizním obratem klesá podíl respondentů, kteří uvedli, že výpadek z příjmů z hypoték nemusí ničím nahrazovat, protože dělají komplexní finanční poradenství.


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.