Nulový poplatek za splátku hypotéky? Především poradci s nízkým obratem

“Podíl respondentů požadujících nulový poplatek za předčasnou splátku klesá s růstem obratu poradců.”

Výše poplatku za mimořádnou splátku hypotéky - provizní obrat

S růstem provizního obratu klesá podíl finančních poradců, podle nichž by měl být poplatek za mimořádnou splátku hypotéky v průběhu fixace nulový.


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.